Vektorový formát obrázku

Vektorový formát se používá pro popis čarových objektů (např. logotypů). Např. každé písmeno v počítačových písmech je ve zdrojovém souboru popsáno vektorově.

Jednotlivé části grafiky (body, přímky, křivky, polygony) se popisují pomocí matematických vektorových informací.

Obrázek není složen z jednotlivých bodů (jako v bitmapovém formátu - fotografii), ale z křivek - vektorů. Používá se tzv. Béziérových křivek, které definují dva krajní body (tzv. kotevní) a dva body, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní).

Proces, kdy převádíme obrázek z bitmapového formátu do vektorového (pokud to obrázek umožňuje) se nazývá vektorizace předlohy.

Obrovskou výhodou vektorových dat je jejich prakticky neomezená možnost zvětšování. Při zvětšování pouze dochází ke změně parametrů křivek (křivka se přepočítá), ale kvalita zůstává.

Vektorová data jsou z tohoto důvodu pro tisk kvalitnější.

Nezbytná jsou ale pro jednu oblast polygrafie - signmaking (řezanou grafiku). Stroj na základě křivky vede nůž při řezání podkladu.

 replique montre suisse

Pomocí vektorové grafiky se dají vytvářet jednoduché i velmi složité obrázky. Vektorovou grafiku je možno i kombinovat s bitmapovou.

1/ Jednoduché obrázky

2/ Složité obrázky

3/ Kombinované s bitmapovou grafikou

Typickými grafickými formáty jsou - AI, EPS, CDR

Typickými grafickými editory (programy) jsou - Adobe Illustrator, Corel Draw

Výhody vektorového formátu -

1/ obrázek je možno teoreticky neomezeně zvětšovat, bez jakékoli ztráty kvality. Při zvětšování se pouze mění parametry bézierových křivek.

2/ můžeme pracovat s jednotlivými objekty, ze kterých je obrázek vytvořen

3/ velikost grafického souboru je velmi malá - řádově desítky - stovky kilobytů