desky s chlopněmi

Desky s chlopněmi jsou standardní, běžně používanou tiskovinou. Slouží např. ke kompletaci různých druhů tiskovin (leták, brožura) do jednoho "prezentačního" celku.

Formát

- nejčastější formát (po složení) je o něco větší než A4, aby se vkládaný formát A4 pohodlně vešel

Náklad

obagh

- náklady desek s chlopněmi se pohybují od stovek do tisíců kusů

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- standardně se desky s chlopněmi tisknou plnobarevně - CMYK

- pokud je motiv potisku jednoduchý (logo) často se desky tisknou přímými barvami

Materiál

– pro běžné desky s chlopněmi se nejčastěji používají natírané (křídové) papíry

– běžná plošná hmotnost ("gramáž") papírů je 250 - 300 g/m2

– pokud desky neplní prezentační účely, je možno použít i nenatíraný (ofsetový) papír

– naopak pro zvláštní účely (vysoké estetické nároky) je možno použít speciální grafické kartony

Povrchová úprava

– desky s chlopněmi jsou nadstandardně mechanicky namáhanou tiskovinou. Navíc mají hřbety, které se ohýbají, což by časem vedlo k estetickému znehodnocení tiskoviny. Z toho důvodu se pro drtivou většinu desek s chlopněmi používá laminace.

- další možné úpravy desek s chlopněmi - plošný UV lakparciální UV lak

- speciální úpravy povrchu - reliéfní - plastická ražbu (slepotisk), horká ražba

Knihařské zpracování

– desky s chlopněmi mají nepravidelný tvar, který nemůže vzniknout pouhým ořezem

– tvar desek s schlopněmi vzikne pomocí výseku

– tvarů desek existuje velké množství. Je možno buď vybrat z již existujících tvarů (k dispozici máme cca 40 hotových raznic), nebo je možno zhotovit výsekovou raznici novou dle vlastních požadavků (cca 2500 – 3500 Kč)

Technologie

– rozložené desky zabírají formát minimálně cca A2. Z toho důvodu (maloformátový digitální tisk je většinou omezen formátem A3) je prakticky jedinou používanou technologií archový ofsetový tisk

– pouze v případě možnosti použití přímých barev (motivem je např. pouze logo) je možno pro menší náklady použít sítotisk

Swiss Replica Watches