komplimentní karty

Komplimentní karty patří do základní sady firemních tiskovin. Spolu s obálkami, dopisními papíry, vizitkami apod. tvoří tzv. merkantilní tiskoviny. "Komplimentka" se používá většinou jako doprovodná (zdvořilostní) karta při zasílání obchodních tiskovin.

Formát

- nejběžnější formát je určen pro vkládání do obálek formátu DL - 210 x 99 mm (1/3 A4)

breitling replica

- karty mohou mít v zásadě jakýkoli formát, který vyhovuje předpokládanému používání şişli escort

- je dobré vycházet současně i z formátu potiskovaného papíru, aby byl co nejmenší odpad

- vzhledem k malému formátu karty se používá skládání do tiskových sestav

Náklad

- standardní náklady se pohybují v řádu stovek až tisíců kusů

- pomocí maloformátového digitálního tisku můžeme zhotovit i náklady v desítkách kusů

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- komplimentní karty se nejčastěji tisknou přímými barvami

- běžně se barvy vybírají z barevného standardu Pantone

Materiál

- pro výrobu komplimentních karet se nejčastěji používají natírané (křídové) papíry, nenatírané (ofsetové) papíry, případně speciální grafické papíry

- běžná plošná hmotnost ("gramáž") papírů je 250 - 350 g/m2

- podstatným parametrem maltepe escort pro výběr papíru je možnost následného popisu běžnými prostředky

Povrchová úprava

- z důvodu možnosti popisu se nepoužívají žádné plošné úpravy (lak, laminace apod.)

- speciální úpravy povrchu - reliéfní - plastická ražbu (slepotisk), horká ražba, termotisk

Knihařské zpracování

- na konci výrobního procesu se karty oříznou na "čistý" formát

- pokud má karta nepravidelný tvar (nelze běžně oříznout), použije se tvarový výsek

Technologie

- při použití běžných materiálů - ofsetový archový tisk, maloformátový digitální tisk

- pokud bychom chtěli použít atypické materiály (plast, tmavé kartony apod.) v - sítotisk