CMYK

CMYK barevný model je základní barevný prostor, který se používá v polygrafii. V principu vzniká pomocí soutisku CMYK barev plonobarevný obraz na všech běžných tiskových technologiích.

Barevný model CMYK obsahuje čtyři základní barvy:

azurovou (Cyan) - C

replica uhren  

purpurovou (Magenta) - M

žlutou (Yellow) - Y

černou (blacK), označovanou také jako klíčovou (Key) - K

Blancpain Replica Odstín barev vyjadřujeme procenty - tedy např. 40% C / 30% M / 100% Y / 25% K.

Barva může nabýt hodnot od 0 do 100%.

Barvy CMY jsou barvy doplňkové k barvám RGB (Red, Green, Blue). Ty se používají pro monitory, digitální fotoaparáty, skenery). Odstín barev RGB vnímáme při prosvícení (tedy např. monitor), odstín barev CMY vnímáme při odrazu od podložky (bílý papír). Když smícháme plné odstíny (100%) barev RGB, docílíme bílé barvy (realizovatelné pouze při prosvícení světlem, nikoli při tisku), když smícháme plné odstíny (100%) barev CMY, docílíme barvy černé (v ideálním případě).

Ve skutečnosti však při použití běžných barviv vzniká barva tmavě šedivá.

Barva K se přidává z několika důvodů:

1/ Text je většinou tištěn černě a obsahuje drobné detaily (např. patkové písmo), proto by reprodukce textu nebo jemných kontur s využitím pouhých tří barev vyžadovala bezchybný soutisk barev.

2/ Kombinace 100% cyanu, magenty a yellow barev prosakuje papír tak, že schnutí je pomalejší a někdy také nepraktické.

3/ Kombinování 100% cyanu, magenty a yellow barev má často výsledek nečisté hnědé barvy, která se zcela nejeví jako černá. Přimícháním černého inkoustu se absorbuje více světla a docílíme „černější“ černé.

 

CMYK proces tisku má často relativně malý barevný gamut (dosažitelná oblast barev, rozsah barev). Proto se u technologií, kde je to možné (zvláště velkoformátový digitální tisk) přidávají další barvy, aby byl rozsah barev větší a tisk „barevnější“ a barevné přechody plynulejší. Jedná se například o přidání barev Lc (light cyan), Lm (light magenta). Tím rozšíříme počet tiskových barev na šest.

U ofsetového tisku z tohoto důvodu vznikl standard barev Pantone.

Převod barev z modelu RGB do modelu CMYK (např. fotografie z digitálních fotoaparátů, nebo skenerů) je vždy komplikovaný a není beze ztrát. Model RGB je schopen zobrazit 16,7 milionů odstínů barev, model CMYK (při použití ofsetového tisku) něco přes 60000 odstínů. Barvy ležící mimo tuto zobrazitelnou oblast se musí interpolovat, aby šly zobrazit. Proto jsou některé syté barvy v modelu RGB po převodu do modelu CMYK zesláblé (nezářivé, zašedlé). Typické je to pro modré barvy.

Tato konverze nebude nikdy přesná, rolex daytona 40mm replica watch barevné prostory jsou ještě závislé i na výstupním zařízení (ofset, barevná tiskárna, tiskový plotr apod). Konverze jsou dány barevnými profily daného zařízení.


Zpět

© www.didottisk.cz