Mikroreliéfní ražba

Mikroreliéfní ražba je variantou horké ražby. Mikroreliéfní termoražba se provádí speciálně omega replica vyrobenou formou,juliuswatch která má předem propočítaným způsobem kontrolovaně deformovaný povrch. Při aplikaci na nosič vznikají mikrodeformace, jež lámou světlo, čímž vzniká vlastní obraz. Používá se pro vytvoření ochranného prvku na tiskovině - vstupenkách, dárkových kuponech, certifikátech, diplomech apod.

Mikroreliéfní ražba vizuálně připomíná hologram.

www.juliuswatch.info