Chemický (analogový) nátisk

Chemický nátisk (ve své době  nesprávně označovaný jako Cromalin) je předchůdcem digitálního nátisku.

Před nástupem digitálních nátisků  jediný v polygrafii akceptovaný barevný kontrolní výstup (barevná předloha používaná při tisku pro optimální vybarvení tiskoviny). Technologicky se zhotovoval jako kontaktní kopie filmů, které vznikly osvitem laserem wholesale nfl jerseys na citlivou vrstvu filmu v osvitové jednotce. Pro barevnou stránku se "svítily" 4 filmy - pro každou barevnost složku CMYK jeden film.

Filmy s obrazy jednotlivých složek barev C-M-Y-K se překopírují přes stejněbarevné (CMYK) fólie na podložku. Tím vznikne (kontaktní cestou) barevný obraz. Tento obraz by měl být reálným obrazem předloh, tedy reálné barevné zobrazení toho, co vznikne v grafickém programu v počítači.

Typickými představiteli této technologie jsou Matchprint a Cromalin.

Dnes už se tento postup pro svojí nákladnost a zdlouhavost prakticky nepoužívá.