Snášení

Snášení je operace, která se provádí u vícestránkových tiskovin - katalogů, brožur. apod. Nejastěji se snášejí již složené archy k sobě (za sebe), aby bylo možno tiskovinu knihařsky zpracovat - sešít (vazba V1), či slepit (vazba V2).

Pokud je tiskovina vázaná pomocí skobičky (drátu), tzv. V1 - šitá vazba (rozsah několik desítek stran), musí se složky nasnášet do sebe, aby se mohla tiskovina ve hřbetě prošít skobičkou (ostrý hřbet – tvar „V“)

Pokud je tiskovina vázána lepením složek k sobě, tzv. V2 - lepená vazba (rozsah několik desítek až několik set stran), snášejí se replica orologi složky na sebe tak, aby se následně daly snesené složky zalepit do obálky (plochý hřbet).

Snášení se neprovádí pouze pro šité brožury / katalogy, ale třeba také pro vícelistové kalendáře.

U malých nákladů a rozsahů a pokud nelze provést snášení strojově (složitost tiskoviny to neumožňuje) se používá ruční snášení.

Pro rozsáhlejší snášení se používá snášecí stroj („snášečka“).

Menší typ snášecích strojů se používá v provozech digitálního tisku, větší modely se používají pro tiskárenský provoz.