výstavní systémy

Varianta výstavního systému se volí dle několika parametrů:

1/ typ prezentační akce

2/ předpokládaný rozsah prezentace

3/ očekávaná doba využití

4/ ekonomické možnosti

- pro malé výstavy (prezentace) se nejčastěji volí jednoduché mobilní prezentační systémy - Roll-upy. Některé typy je možno složit do sestav (umožní propojení).

- pokud vyžadujeme větší celistvou plochu prezentace (3 x 3 m, 4 x 3 m ), použijeme rozkládací prezentační stěnu - Pop-Up. Tyto stěny existují v rovných, nebo oblých tvarech (vlna).

- pro dočasný prezentační systém, který se skládá z různých materiálů (PVC desek, sendvičových desek, bannerů) je možno použít jednoduchý stavebnicový trubkový systém. Nerez trubky působí velmi elegantně a svou jednoduchostí umožňuje sestavit prezentaci trvající jen několik hodin (při menším rozsahu se sestaví do jedné hodiny)

omega replica

- má-li vzniknout rozsáhlejší prezentační systém (stánek), používá se výstavní stavebnicový systém. Ten umožňuje z jednotlivých prvků (trubek, spojnic, desek apod.) sestavit i velmi rozsáhlý systém. Typickým představitelem je systém Octanorm.

- orologi replica italia v případě zvláštních požadavků na vzhled, funkci, transportovatelnost systému se zhotovuje výstavní systém "na míru". To má smysl pokud plánujeme dlouhodobější využití a jsme schopni využití standardizovat (např. na desky stejného formátu).

Materiál

- pro rolovací grafiku do Roll-Up systémů se používá buď banner, nebo film

- pro Pop-Up stěny se používá film, který se následně připevňuje pomocí magnetických pásků

- do výstavních systémů se často instaluje grafika vytištěná na deskovém materiálu (sendvičové desky, PVC desky)

Povrchová úprava

- z důvodu zvýšení mechanické odolnosti se pro některé materiály používá samolepicí laminace

Technologie

- všechny výše uvedené materiály se potiskují technologií velkoformátového digitálního tisku