plakáty / CLV / billboardy

Plakáty / CLV / billboardy jsou "papírové" velkoformátové tiskoviny.

Formát

- u běžných plakátů vždy formát vychází buď ze standardů (často řada B, typicky B1), nebo vychází z účelu využití (kam se budou osazovat, velikost rámu apod.).

- CLV (City Light Vitrine) jsou běžné interiérové i exteriérové reklamní stojany pro umístění plakátů. Často bývají instalovány na zastávkách MHD. Plakát je ze zadní strany prosvětlován. Formát CLV plakátu je standardizován na 1185 x 1750 mm (viditelná plocha - 1710 x 1145 mm).

- formát billboardu se ustálil na nejběžněji používaném tzv. EURO formátu - 5100 x 2400 mm relojes de imitacion

- další variantou plakátu vycházejícího z billboardu je bigboard (6 x 3m, 9,6 x 3,6 m), případně megaboard (30 x 10 m, 24 x 9 m)

Náklad

- náklady všech výše uvedených typů plakátů se běžně pohybují v jednotkách až desítkách kusů

- náklady plakátů (CLV, billboardů) se pohybují v desítkách až stovkách kusů

- náklady bigboardů jsou nejčastěji v desítkách kusů

- megaboardy vyžadují specifický formát plochy a nejčastěji jsou to kusové aplikace

Barevnost

- drtivá většina plakátů se tiskne barevně CMYK

Materiál

- pro krátkodobější (3 měsíce) exteriérové aplikace plakátů / CLV / billboardy se používá 120 g/m2 speciální billboardový papír, případně jeho specifická varianta BBS (125 g/m2 blue back side - zadní strana je světle modrá)

- pro dlouhodobější aplikace se papír nahrazuje potiskovanou samolepicí fólií

- pro plakáty existuje řada natíraných (coatovaných) papírů plošných hmotností 120 - 200 g/m2

Povrchová úprava

- pro zvýšení mechanické odolnosti (jak papírů, tak fólií) volí samolepicí laminace

Technologie

- v drtivé většině se použije velkoformátový digitální tisk

- pro některé náklady (např. billboardů) a pro speciální aplikace pro podporu prodeje (stojany, postavy) se používá i velkoformátový sítotisk