letáky

Letáky jsou standardní, běžně používanou tiskovinou. Leták je většinou neperiodický a je určen pro základní propagaci (výrobku, služby apod.).

Formát

- nejběžnější formáty A4, A5, A6

Náklad

- náklady letáků se pohybují od desítek kusů až po desítky tisích kusů

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- standardně se letáky tisknou plnobarevně - CMYK

- pokud letáky neobsahují obrázky (textové), často se tisknou přímými barvami

Materiál

- pro běžné plnobarevné letáky se nejčastěji používají natírané (křídové) papíry

- jednoduché (textové) letáky se často tisknou na nenatírané (ofsetové) materiály

- běžná plošná hmotnost ("gramáž") papírů je 100 - 200 g/m2

Povrchová úprava

Obecně se povrchová úprava tiskovin používá pro zvýšení mechanické odolnosti, nebo pro zvýšení estetických vlastností tiskoviny.

- standardní povrchové úpravy - tiskový lakarchová laminace

- méně používané úpravy - plošný UV lakparciální UV lak

- speciální úpravy povrchu - reliéfní - plastická ražbu (slepotisk), horká ražba, termotisk

Knihařské zpracování

- na konci výrobního procesu se letáky oříznou na "čistý" formát

- pokud je leták určen např. pro vkládání do obálky, použije se technolgie skládání (falcování)

Technologie

- podle výše nákladu - se používá maloformátový digitální tisk, ofsetový archový tisk, případně pro extrémně velké náklady ofsetový rotační tisk

www.farLeftwatch.org