periodické tiskoviny

Periodické tiskoviny technologicky vycházejí ze standardů brožury / katalogů. Periodické tiskoviny se vyrábějí průběžně s určitým časovým odstupem - měsíčníky, čtvrtletníky, bez pevně stanovené periody ("občasníky"). Mezi periodika řadíme jak časopisy, tak různé reklamní tiskoviny (nabídky obchodních řetězců).

Formát

- nejběžnější formáty A4, A5, A3

Rozsah

- rozsah periodické tiskoviny je určen standardně - vnitřek + obálka (např. 48  + 4)

- rozsah je často vázán na technologické možnosti zvolené tiskové technologie

Náklad

- náklady periodik se nejčastěji pohybují od několika set až po tisíce a desetitisíce kusů (nabídky obchodních řetězců i v milionech kusů)

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- standardně se periodika tisknou plnobarevně - CMYK

Materiál

- pro kvalitnější periodika nižších nákladů se používají natírané křídové papíry plošné hmotnosti - 115 - 150 g/m2 (vnitřek), 200 - 300 g/m2 (obálka)

- pro "rychloobrátková" periodika (nabídky obch. řetězců) se používají papíry SC a LWC plošných hmotností 50 - 80 g/m2

Povrchová úprava

Obecně se povrchová úprava tiskovin používá pro zvýšení mechanické odolnosti, nebo pro zvýšení estetických vlastností tiskoviny.

- pro periodika tištěná na natírané papíry pomocí plošného ofsetového tisku je možno použít:

- standardní povrchové úpravy - tiskový lakarchová laminace (pro obálku)

- méně používané úpravy - plošný UV lakparciální UV lak

- speciální úpravy povrchu - reliéfní - plastická ražbu (slepotisk), horká ražba

- periodika vytištěná pomocí rotačního ofsetového tisku není možná žádná následující povrchová úprava

Knihařské zpracování

- pro periodika se používají standardní druhy vazeb - šitá vazba V1 a lepená vazba V2

hublot replica

- pro některé rozsahy (8, 12, 16 a 24 stran) periodik tištěných rotačním ofsetovým tiskem je možno použít lepenou vazbu V1

Technologie

- při náklady v řádu stovek až tisíců kusů se používá ofsetový archový tisk

- pro náklady v desítkách až stovkách tisíc kusů se používá ofsetový rotační tisk (pokud je to technologicky možné)

Panerai Replica Watches