publikace

Publikace (kniha) je nejkomplexnější polygrafický výrobek. Publikace mívají rozsah ve stovkách stran a nejčastěji se používá pevná (knižní) vazba.

best replica watches

Formát

- formáty většinou vycházejí z účelu využití a využitelné velikosti tiskového archu

- často formát navazuje na formát publikací již existující edice

- pro dárkové publikace se využívá maximální dostupný formát (např. 240 x 335 mm)

- formáty knih často vycházejí z formátové řady B (nikoli běžně používané řady A)

Rozsah

- rozsah určuje počet stran publikace

- minimální rozsah vychází z nejmenšího zhotovitelného hřbetu při vazbě. Ten bývá nejčastěji zhruba 10 mm, což odpovídá cca 100 stranám

Náklad

- náklady publikací se pohybují od desítek kusů až po desítky tisích kusů

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- obrazové publikace se standardně tisknou plnobarevně - CMYK

- textové publikace (beletrie) se tisknou přímými barvami

Materiál

- publikace je běžně tvořena minimálně třemi částmi - knižním blokem, předsádkami a pevnými deskami, na nichž je nalepen potah (viz vazba V8). Publikace bývá často opatřena i přebalem.

- pro knižní blok obrazových publikací se nejčastěji používají natírané (křídové) papíry, plošné hmotnosti 135 - 170 g/m2

- knižní blok textových publikací se nejčastěji tiskne na nenatírané (ofsetové papíry). Aby byla kniha mohutnější (aby "vypadala" rozsáhle), používají se papíry s vyšším volumenem (poměrová veličina tloušťky vztažené k plošné hmotnosti), tedy tlustší

- pro potahy a přebaly se používají natírané (křídové) papíry, plošné hmotnosti 115 - 150 g/m2; pro výpravné publikace je možno použít plátno

- pro běžné předsádky se používají ofsetové papíry (120 - 140 g/m2), nebo v případě vysoce kvalitních publikací se používají speciální grafické papíry

Povrchová úprava

Obecně se povrchová úprava tiskovin používá pro zvýšení mechanické odolnosti, nebo pro zvýšení estetických vlastností tiskoviny.

- pro knižní blok obrazových publikace se často používá - tiskový lak

- potah a přebal publikace se standardně laminují

- pro potah i přebal můžeme použít - plošný UV lak a parciální UV lak

- pro zdůraznění některé informace na obálce (např. titul) se občas používá horká ražba

Knihařské zpracování

- pro publikace se nejčastěji používá pevná vazba V8

Technologie

- dnes je možno pomocí speciálních digitálních technologií vyrobit i několik kusů, případně desítek kusů publikací. Základem této technologie je maloformátový digitální tisk.

- pro standardní náklady publikací (stovky až tisíce kusů) se nejběžněji používá ofsetový archový tisk