prospekty / skládačky

Prospekt (skládačka) je firemní tiskovina určená nejčastěji pro propagaci výrobku (služby) s větším množstvím informací (kde nevystačíme s letákem).

Formát

- nejběžnější formát – A3

- "trojskládačka" – 3 x A4 vedle sebe – 630 x 297 mm (po složení A4)

- "čtyřskládačka" – 4 x A4 vedle sebe – 840 x 297 mm (po složení A4)

Rozsah

- rozsah určuje počet stran prospektu – 4 strany (A3), 6 stran (trojskládačka), 8 stran (čtyřskládačka)

Náklad

- náklady prospektů se pohybují od desítek kusů až po desítky tisích kusů

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- standardně se prospekty tisknou plnobarevně - CMYK

Materiál

- pro běžné prospekty se nejčastěji používají natírané (křídové) papíry

- standardní plošná hmotnost ("gramáž") papírů je 135 - 250 g/m2

Povrchová úprava

Obecně se povrchová úprava tiskovin používá pro zvýšení mechanické odolnosti, nebo pro zvýšení estetických vlastností tiskoviny.

- standardní povrchové úpravy - tiskový lakarchová laminace

- méně používané úpravy - plošný UV lakparciální UV lak

- speciální úpravy povrchu - reliéfní - plastická ražbu (slepotisk), horká ražba

Knihařské zpracování

- na konci výrobního procesu se prospekty oříznou na "čistý" formát

rolex replica

- do plošné hmotnosti 170 g/m2 se provede skládání ("falcování")

- pro vyšší plošné hmotnosti se musí lomy před skládáním rýhovat ("bigovat"), jinak by docházelo k lámání vláken papíru v lomu, což má za následek viditelně nekvalitní lom (roztřepený papír)

Technologie

- formáty do A3 je v malých nákladech možno tisknout maloformátovým digitálním tiskem

- pro větší formáty a náklady se používá ofsetový archový tisk

Panerai Replica Watches