formuláře / vouchery

Formulář (voucher) je běžná jednolistová, nebo vícelistová kancelářská tiskovina.

Formát

- nejběžnější formáty A4, A5, A6

Rozsah

- rozsah určuje počet listů.

- formulář může bý jak jednolistový, tak může být z více listů slepen do bloku

Náklad

- běžný náklad jsou stovky až tisíce kusů.

Barevnost

- barevnost tiskoviny určuje počet použitých tiskových barev

- formulář (voucher) má většinou textový obsah bez obrázků. Proto se nejčastěji tiskne přímými barvami.

Materiál

- formuláře (vouchery) se od běžných bloků liší speciálním používaným materiálem

- materiál musí často nabídnout možnost jednoduchého vytvoření kopie

- řešení je použití samopropisovacích materiálů (53 - 60 g/m2)

Povrchová úprava

- povrchová úprava se pro formuláře nepoužívá

Knihařské zpracování

- samostatné formuláře se pouze oříznou na formát

- druhou možnotí je listy nasnášet a ve hřbetě slepit do bloku

Technologie

- samopropisovací materiály jsou primárně určeny pro ofsetový archový tisk

- www.pureintime.net lze je potisknout i pomocí maloformátového digitálního tisku