předtisková příprava

Předtisková příprava tiskovin navazuje na grafický návrh. Zpracovává data tak, aby byla vhodně připravena pro vlastní tisk různými technologiemi.

Předtisková příprava je složena z několik dílčích úkonů:

1/ příprava obrazových dat

- na plochém, případně rotačním skeneru se "fyzické" obrazové předlohy (fotografie, diapozitivy) převedou do digitálních dat

- dodaná digitální data (obrázky) se retušují a barevně upravují (korigují)

- pokud to situace vyžaduje převádějí se obrazová bitová data na data vektorová

- pokud je potřeba ověřit barevnou správnost obrazových souborů, zhotovují se digitální nátisky

2/ příprava textů

- texty se většinou dodávají ve standardních textových formátech (rtf, txt, doc apod). Pokud jsou texty z různých zdrojů, probíhá jejich slučování a standardizace (shoda kódování apod.)

cartier replica  

3/ zlom tiskoviny

- na základě stanoveného vzhledu stránky (layoutu) se postupně skládá tiskovina. Layout může vycházet z již zavedených stylů (periodika), istanbul işitme cihazı grafického manuálu, rozkreslené makety apod wind up toy. Tiskovina se skládá "jako stavebnice" kombinací textů a obrázků.

- pro sestavování (zlom) jednostránkových a zejména vícestránkových tiskovin (brožur, publikací) se používají standardní zlomové programy (Adobe Indesign, QuarkXPress), které umožňují kontinuální návaznost jednotlivých stran.

- jednostránkové tiskoviny (zejména složitější) většinou vznikají ve vektorových grafických programech (Adobe Illustrator). Mimo např. izmir işitme cihazı inzerátů zde vznikají zejména loga, etikety, obaly apod.

4/ tiskový výstup

- dnes je již standardním tiskovým výstupem (to, co jde do tiskárny) datový formát PDF. Tento formát je použitelný prakticky ve všech standardních tiskových technologiích (ofsetový tisk, maloformátový digitální tisk, velkoformátový digitální tisk apod.)

- tiskové PDF se před tiskem kontrolují (tzv. preflight) pro danou tiskovou technologii. Tato kontrola porovnává parametry ze souboru PDF s limity určenými polygrafickými odborníky pro danou tiskovou technologii (minimální velikost písma, barevnost, minimální tloušťka čar apod.). Digitální tiskové technologie jsou datově "vstřícnější" (ne tak náročné), jako klasický ofsetový tisk.

Pozn. işitme cihazı standardní zlomové programy pracují se třemi úrovněmi (kvalitami) PDF

- náhledové PDF - toto PDF slouží pro zasílání náhledů (korektur) tiskovin, pro umístění na Internet apod. Zde dochází k výrazné redukci rozlišení obrázků, aby byla minimalizována velikost souboru. V žádném případě se nehodí pro kvalitní tisk.

- střední kvalita (též "print", "kvalitní tisk") - zde dochází k menší redukci rozlišení. Vhodné je zejména pro digitální tisk (tisk prezentací na barevných tiskárnách apod.)

- tisková kvalita (též "press") - zde dochází standardně k eliminaci rozlišení pouze těch obrázků, u nichž rozlišení přesahuje 300 dpi (dostatečné pro většinu standardních kvalitních tiskových technologií). Toto "nastavení" se standardně používá pro kvalitní tisk všech druhů tiskovin.