grafický návrh

Grafický návrh (design) předchází vzniku prakticky jakékoli tiskoviny.

Grafický návrh se může připravovat v několika úrovních:

1/ na základě dané představy zákazníka (makety, náčrtu)

- zákazník má přesnou, či méně přesnou představu o tom "jak by to mělo vypadat"

2/ na základě daného firemního grafického manuálu

- vychází se buď ze základních grafických komponent jednoduššího manuálu Hublot Big Bang Replica, nebo se design "pasuje" na velmi přesný rozsáhlý grafický manuál

3/ vychází se pouze ze základních informací o typu tiskoviny (logo, inzerát, brožura, obal apod.)

Základními podklady pro vytvoření grafického návrhu:

- texty

- obrázky v digitální podobě, fotografie, diapozitivy apod.

- elektronický, nebo tištěný grafický manuál