Tabulka formátů ISO

Původní německá norma DIN byla následně přejata do mezinárodního standardu - normy ISO. Základní formátové řady jsou A, B, C. Následující řady D,E se pro účely polygrafie nepoužívají. Řady jsou dále číslovány od 1 do 10. Čím nižší číslo, tím větší formát (nepřímá úměra).

"Nejmenší" řada A se (při určitém zjednodušení) používá zejména pro tiskoviny - např. dopisní papír formátu A4, kalendář formátu A3, apod. Částečně se používá pro formát archů papíru (v tomto formátu ho dodává výrobce, resp. distributor).

"Prostřední" řada C se používá téměř výhradně pro obálky - např. C6, C5 apod.

"Největší" řada B se používá nejčastěji pro formát archu papíru, případně pro formát vlastní tiskoviny - např. blok formátu B5.

Sousední menší formát (číselně vyšší) vzniká vždy rozdělením nejbližšího vyššího formátu napůl. Takže např. formát A0 je složen ze dvou formátů A1, čtyř formátů A2, osmi formátů A3, šestnácti fomátů A4, 32 formátů A5, 64 formátů A6 .....

Obálky vycházejí z formátové řady C a ve standardu ISO jsou doplněny ještě o několik speciálních přidaných formátů.


Zpět

© www.didottisk.cz