Rozsah tiskoviny

Rozsah tiskoviny určuje počet stran tiskovin, resp. počet druhů tiskovin.

a/ počet druhů tiskovin se používá zejména u drobných tiskovin - např. pro určení počtu druhů současně tištěných vizitek (jeden druh = jedno jméno)

b/ počet stran u tiskovin složených z listů

1/ jednolistové tiskoviny (bez vazby)

Rozsah se určuje jedním číslem. Oboustranný leták A4 má rozsah 2 strany. Leták formátu A3, který je složen na formát A4 má rozsah 4 strany A4. Běžně používaný druh prospektu (skládačky), tzv. "trojskládačka" má rozsah 6 stran A4.

2/ vícelistové tiskoviny (s vazbou)

a/ vícelisté tiskoviny skládané orologi replica italia z oddělených listů - nejčastěji tiskoviny vázané kroužkovou vazbou - typicky kalendáře - mohou mít rozsah např. 13 listů A2, případně blok složený např. z 25 listů.

b/ vícelistové tiskoviny skládané z archů - brožury - jejich rozsah se popisuje údajem o počtu vnitřních stran + údajem o obálce. Např. 60 stran, včetně obálky (takto se popisuje rozsah u brožur, které mají na obálce i uvnitř stejný druh a plošnou hmotnost papíru - obálka pak může být spolu s vnitřkem na stejném tiskovém archu; resp. 48 + 4 strany obálky (rozdílný papír na obálce). Brožura může mít rozsah i např. 62 + 6 stran obálky pro případ, kdy má obálka jednu chlopeň.

Příklad brožur:

- rozsah 40 + obálka (nespecifikován počet stran obálky), vnitřek má rozsah 40 stran

- rozsah 64 + 4 (strany obálky) - obálka má po ohnutí technicky vzato 4 strany - 1. strana obálky - titul, 2. strana obálky - po otočení replika klockor sverige titulu, 3. strana obálky - předposlední strana celé brožury (po sešití), 4. strana obálky - zadní strana celé brožury. Vnitřek je složen ze 64 stran.

- rozsah 76 + 6 - v tomto případě znamená, že je obálka složena nikoli ze čtyř, ale ze šesti stran. Tím je popsáno, že má obálka jeden list (dvě strany) navíc, které jsou zřejmě určeny k vyklopení. Vnitřní část má 76 stran.