Náklad tiskoviny

Nákladem tiskoviny se rozumí počet kusů, v jakém se tiskovina vyrábí. Zvolený náklad tiskoviny ve většině případů rozhoduje o zvolené tiskové technologii.

1/ Kusové náklady - většinou se jedná o produkty velkoformátového digitálního tisku. Tohoto druhu tiskoviny se vyrábějí jednotky až desítky kusů. Jedná se např. o velkoformátové poutače - (plachty, síťoviny), plakáty, banery apod

replica omega

2/ Malé náklady - většinou se jedná o produkty maloformátového (malonákladového) digitálního tisku. Nejběžněji jsou to desítky až stovky kusů. Typickými tiskovinami jsou - drobné firemní tiskoviny (pozvánky, vizitky, kupony), některé speciální tiskoviny (např. pořadače - šanony apod.)

3/ střední náklady - produkty archového ofsetového tisku. Jedná se o tisíce až desetitisíce kusů. Tyto náklady jsou běžné pro brožury, katalogy, letáky apod.

4/ velké náklady - desetitisíce až statisíce kusů. Jedná se zejména o katalogy, časopisy, nabídky obchodních řetězců apod. Typické produkty rotačního ofsetového tisku.

Stanovení nákladu není vždy jednoduché rozhodnutí. Při rozhodování je dobré zvážit tato hlediska:

1/ kdy pravděpodobně dojde copie montres ke změně dané tiskoviny (např. parametry výrobků, změna adresy, telefonů apod.)

2/ kolik tiskovin pravděpodobně do té doby spotřebuji

3/ plánuji akce s vyšší spotřebou tiskovin - veletrhy, konference, rozšíření počtu obchodních zástupců

Pravidlo: vždy je potřeba odhad trochu nadsadit - dotisky nižších nákladů jsou téměř vždy méně efektivní, než přidání rezervy do nákladu předchozího tisku!