V1 - lepená vazba

Varianta vazby V1, při které se tiskovina místo šití skobičkami ve hřbetě slepí. Tento typ vazby se používá u rotačního ofsetového tisku. Používá se pro méně rozsáhlé brožury 6, 8, 12, 16 stran, tištěných ve vysokých nákladech (desítky tisíc kusů).

Zvláštností je možnost slepit tiskovinu o rozsahu 6 stran - do dvoulistu je možno vlepit jeden list (na rozdíl od šité vazby V1, kde musí být rozsah dělitelný čtyřmi - pouze dvoustrany).

Na konci tiskového stroje je instalována jednotka, která při průchodu papíru strojem nanáší do hřbetu disperzní lepidlo. Lepidlo bývá nanášeno v proužku cca 1 -2 mm směrem od hřbetu. Stránky tak jsou v tomto místě přilepeny k sobě. Vzhledem k malé šíři proužku nepůsobí slepené místo tiskoviny rušivě.

Výhoda

- vazba je levná (levnější než vazba V1 šitá), vazba probíhá přímo při tisku na konci tiskového stroje (on-line) stejnou rychlostí jako tisk (desítky tisíc kusů za hodinu)

Nevýhoda

- vazba je určena pouze pro tiskoviny s malým počtem stran. Není možno klást velké požadavky na tuhost tiskoviny - je určena pro "rychloobrátkové" tiskoviny s předpokládanou nízkou životností.

tag heuer aquaracer 300m replica watches