Nárůst tiskového bodu

Tento jev vzniká po přenosu kapky barvy na podložku. Barva se do určité míry vsákne do podložky a tím dojde k jejímu částečnému rozpití (tím se bod zvětší). Různé materiály mají při tisku různý nárůst tiskového bodu.

Vytištěný bod je větší, než jeho předloha na desce (případně jeho digitální velikost v datech u barevné inkjetové tiskárny). Nárůst tiskového bodu může ovlivnit barevnost - bod je větší a tím je tisk tmavší a ostrost nižší (bod se většinou nerozpíjí zcela rovnoměrně, ale výsledný tvar bývá nepravidelný)

U ofsetového tisku tento problém ovlivňují tři faktory:

a/ použitý papír - tento problém vzniká nejvíce u nenatíraných přírodních papírů. Tiskový bod se po přenosu na papír do papíru "vsaje" a tím se "rozpije" (efekt známý orologi replica z inkoustu a pijáku) a zvětší. U natíraných (křídových) papírů je vliv rozpíjení minimální (na natíraném uzavřeném povrchu se barva do papíru nevpíjí, ale zasychá na povrchu)

b/ použité barvy - mohou mít na daném materiálu tendenci se rozpíjet

c/ technologické nastavení tiskového stroje - použitý tlak válců na papír v ofsetovém tiskovém stroji.

Tento problém je možno řešit apriori při osvitu tiskové desky. Pokud známe chování konkrétního materiálu (na který se bude zakázka tisknout), můžeme při osvitu zavést korekci.

Zjednodušeně můžeme bod zmenšit a počítat s jeho nárůstem při tisku do "správné" velikosti.