Princip rastrového tisku

Při ofsetovém tisku je obrazová data (obrázky) na papír přenášejí jako bodová (rastrová) síť. Čím je bod větší, tím je vnímaná část tmavší. Oko vnímá výsledný odstín jako kombinaci tiskového bodu a bílého pozadí mezi jednotlivými tiskovými body. Pokud je bod malý, je bílá "mezera" mezi body velká a tudíž je toto místo vnímáno jako světlé (středy bodů jsou od sebe stejně vzdálené).

Pokud se podíváme na černobílý tisk (např noviny) obrázků zblízka, uvidíme shluk bodů, ze kterých je obrázek poskládán. Tyto body nejsou orientovány ve svislých a vodorovných řadách, ale jsou natočeny. Běžný úhel natočení pro jednu barvu bývá 45 stupňů. Tento úhel oku pro vnímání obrázku nejlépe vyhovuje.

U plnobarevného CMYK tisku je obrázek taktéž složen z bodů. Každý tiskový bod je složen z bodů čtyř základních barev (C - azurová, M - purpurová, Y - žlutá, K - černá). Každý bod má svojí velikost, která vyplývá z procentuálního zastoupení v barvě CMYK. Tedy například barva sytě červená (v polygrafii se jí také říká - červená 100 na 100) má CMYKové složení - 0%C /100%M/100%Y/0%K. U této barvy má azurový a černý bod velikost 0 (tedy není žádný) a purpurový bod má velikost 100% - tedy maximální velikost. Pokud má daný objekt barvu složenou ze všech čtyř složek CMYK, účastní se tisku body všech čtyř barev (ve velikosti odpovídající procentuálnímu zastoupení složky - předpokládejme, že tiskový bod je velký 1 mm, potom např. azurová 25% bude znamenat, že tiskový bod je velký 0,25 mm).

iwc replica

Aby celá věc technicky fungovala, nesmí body při tisku přesně pasovat na sebe (překrývat se). Toho se docílí pootočením sítě bodů pro každou barvu. Body se poté překrývají pouze svými částmi a vznikne tzv. tisková rozeta (říká se i "kytička"). Úhel pootočení samozřejmě není náhodně stanovený, ale pro každou technologii je pevně stanoven, abychom se vyhnuli nežádoucím účinkům pootočení rastrů (typickým problémem je tzv. moiré). Pro ofset je základní tzv. "natočení rastrů" stanoveno na - C (15 st.) / M (75 st.) / Y (0 st.) / K (45 st.). Pozn. oku jsou nejméně příjemné orientace bodů - vodorovně-svislé, tzn. úhel 0 stupňů pootočení. Tento úhel se přiřazuje žluté barvě, která je ze všech barev nejméně výrazná a kontrastní.

CMYK natočení sítí

Barevná rozeta ("kytička")

www.juliuswatch.info