V4 - vazba šitá + lepená

omega replica

elevator shoes

Tento typ vazby kombinuje výhody jednoduchosti lepené vazby V2 a pevnosti knižního bloku sešitého nití, jako u tuhé vazby V8. Používá se pro tiskoviny, které jsou více mechanicky namáhané (často používané). Nejčastěji se jedná o brožury, katalogy, knihy s měkkou vazbou apod.

Minimální tloušťka hřbetu je cca 5 mm, maximální tloušťka je několik centimetrů. Rozsahem se jedná od desítek až po stovky stran.

Knižní blok se skládá (falcuje) do složek, které orologi replica se následně vkládají do sebe. Poté se pomocí níťošičky ve hřbetě sešije.

Takto sešitý blok se již standardně zalepí do obálky (zde již pokračuje vazba V2).

 

Výhoda

- vazba je velmi tuhá a odolná proti rozpadnutí tiskoviny (je téměž nemožné ji běžnou silou roztrhnout)

Nevýhoda

- větší technologická náročnost (šití + následné lepení), které znamená zvýšení časových i finančních nákladů