Termotisk

Používá se pro zušlechtění zejména drobných tiskovin (vizitek, dopisních papírů, pozvánek apod.) Termotisk umožňuje docílit plastického efektu vytištěného motivu.

Jako výchozí tiskové technologie se použije ofsetový archový tisk. Do barvy se přidá práškový granulát, který se po tisku následně tepelně vytvrdí. To způsobí "nabobtnání" barvy a barva získá plastický efekt (3d efekt). Na tiskovině můžeme takto upravený motiv "nahmatat". U vizitky se tak zdůrazní např. logo, jméno apod.

omega replica

www.promowatches.net