V2 - lepená vazba

Lepená vazba tiskovin má označení V2. Používá se pro vazbu tiskovin, které mají větší počet stran (desítky až stovky stran). Nejčastěji se používá pro brožury, katalogy, časopisy apod.

 

Jednotlivé části tiskoviny swiss replica watches - složky - se snášejí vedle sebe a poté se v lepičce zalepují do desek (obálky). Minimální tloušťka bývá cca 5 mm, maximální tloušťka i několik centimetrů.

Technologie vazby V2

1/ Kancelářské lepičky

V kombinaci s maloformátových digitálním tiskem umožňuje zhotovení brožur s lepenou vazbou v nákladu několika kusů (vhodné pro prezentace). Musí se použít k lepičce dodávané desky, které mají ve hřbetu tavné lepidlo. Listy se do desek vloží a hřbetem vloží do lepičky. Lepička teplem roztaví lepidlo do kterého se listy vlepí. Po schladnutí lepidla listy drží. Desky se dodávají v různých šířích podle požadovaného rozsahu (počtu stran) tiskoviny.

2/ Polygrafické lepičky s ručním nakládáním

V těchto lepičkách již v kombinaci s ofsetovým tiskem vznikají vazby pro náklady tiskovin v řádu stovek kusů, až tísíců, resp. desetitisíců kusů. Z jedné strany se do lepičky vkládají snesené vnitřky brožur, z druhé se z nakladače automaticky vkládají obálky. Obálky se cestou ve stroji rýhují (většinou 4 rýhy - bigy - v lomech hřbetu + cca 5 mm od hřbetu na přední a zadní straně obálky pro lepší listování). Snesené vnitřky jsou uchyceny a stlačeny jako blok. Blok tiskoviny přejede přes frézu, kde dojde k odfrézování části papíru (cca 1 - 2 mm), aby se papír natřepil a došlo k lepšímu prolepení bloku. Lepidlo je dnes většinou tavné (dříve používané disperzní lepidlo muselo déle schnout a hůře drželo). Tavné lepidlo je velmi rychle suché a může se brzy přistoupit k ořezu tiskoviny. V současnosti se používá polyuretanové lepidlo tzv. PUR, které zajišťuje velmi vysokou pevnost.

3/ Automatické linky pro vazbu V2

Tyto linky jsou určeny pro lepení vyšších nákladů brožur - desetitisíce až statisíce kusů. Princip lepení je stejný jako u strojů s ručním nakládáním. Rozdíl je v plně automatickém nakládání všech částí brožury, včetně závěrečného on-line ořezu. Brožura je tak kompletně zpracována při jednom průchodu technologií.

Výhoda vazby V2

- je možno svázat větší rozsahy tiskovin (počet stran), vazba působí estetičtěji než např. vazba V1.

Nevýhoda

- tuhost vazby je omezena technologií lepení. Zvláště u větších rozsahů stránek se může vazba častým používání uvolňovat (v extrémním případě rozpadnout). Elegantním řešením je použití vazby V4, která vypadá vizuálně stejně, je ale mnohem tužší (za cenu určitého zvýšení nákladů).