Stránková redukce

U šité vazby V1 dochází vlivem načítání tloušťky materiálu (papíru) ve hřbetě k postupnému zkracování listů směrem do středu svázané tiskoviny. Tento problém můžeme eliminovat pomocí stránkové redukce.

 

Tento problém se projevuje zejména u brožur (katalogů), které mají větší rozsah stran (desítky stran), případně je použit papír vyšší plošné hmotnosti (170 g/m2 a výš).

Tento problém vzniká sčítáním tloušťky materiálu ve hřbetu (v místě sešití) tiskoviny. Každý dvoulist má tím pádem po ořezu (rovným řezem) tiskoviny jiný rozměr. Tento rozměr (délka dvoulistu) se směrem dovnitř tiskoviny postupně zmenšuje (dvoulist se zkracuje).

Nejdelší je vnější dvoulist - obálka, nejkratší je prostřední dvojstrana.

Čím má brožura více stran, resp. čím je použit silnější papír, tím více jsou vnitřní listy zkráceny.

Tento problém není možno řešit u tiskoviny zpětně (po knihařském zpracování). Již při zpracování tiskových dat (PDF) v tiskárně se musí použít tzv. stránková redukce. Počítačové programy, které se používají pro tzv. vyřazení stránek (poskládaní stran na tiskové archy) tuto funkci většinou mají.

Úprava spočívá v postupné velmi malé deformaci jednotlivých stran po desetinách procenta. Obálka má 100% délky, vnitřní dvoulist např. 98% délky. Tato deformace není pouhým okem viditelná.

Pokud bychom tuto redukci neprovedli, mohli by se nám některé standardně používané grafické prvky (např. čísla stran - paginace) postupně směrem do omega replica středu tiskoviny více blížit ke kraji stránky a od středu směrem k obálce zase vzdalovat.Tento problém již může oko (na rozdíl od nepatrné deformace) dobře postřehnout.