Ořez

Ořez tiskoviny je základní knihařskou operací. Tiskovina se v drtivé většině případů netiskne na přesný výsledný formát (pouze někdy u maloformátového digitálního tisku), ale finální formát se ořezává z většího tiskového archu.

Důvody většího tiskového archu

a/ tiskové stroje netisknou až do krajů papíru

b/ tiskové stroje potřebují mít pro zajištění přesného tisku na okrajích tiskového archu pasovací a ořezové značky (pro přesné pasování jednotlivých barev na sebe) a barevné odběrové proužky pro kontrolu barevnosti.

c/ často se tiskne "na spadávku", tedy až do kraje. Je prakticky nemožné se při ořezu trefit přesně na hranu barvy

d/ při skládání jednotlivých archů na sebe a při následující vazbě je potřeba počítat s určitou tolerancí přesnosti manipulace s papírem.

Technologie ořezu

1/ Řezačky papíru v polygrafických provozech

Tiskařská řezačka je schopna velmi přesně uříznout až 15 cm vysoký stoh papíru. Používá se jak pro formátování nepotištěného papíru před tiskem, tak pro finální high quality replica watches ořez tiskovin (též ve stozích). Řezačky mohou mít šíři až do dvou metrů řezu. Tiskovina se při jednom řezu ořízne pouze z jedné strany (princip "padajícího" ořezového nože).

Vyspělé typy lze programovat a velmi tím zrychlit opakované úkoly.

2/ Trojřez

V trojřezu jsou tři nože (dva rovnoběžné a třetí je na ně kolmý), které umožňují provést tři řezy současně (v hlavě, v patě a proti hřbetu).

Trojřez se jednou nastaví pro celý náklad tiskovin. To zajišťuje maximální přesnost ořezu.

Používá se nejčastěji pro ořez katalogů a brožur po vazbě V1, nebo V2.

3/ Páková ruční řezačka

Používá se pro ořez papíru v kancelářských podmínkách. Je vhodná pro malé náklady tiskovin, tedy vesměs jde o výstupy z maloformátového digitálního tisku.

4/ Stohová ruční řezačka

Řezačka je určena pro větší kanceláře, copycentra a malé knihařské provozy. Existují jak ruční, tak elektrické.