Výseková raznice

Výseková raznice se používá pro tvarový ořez tiskovin nepravidelných tvarů (pokud nejdou ořezat na výsledný formát pomocí řezačky - pouze pravoúhlé tvary). Jedná se zejména o desky s chlopněmi, nepravidelné samolepky apod.

Výseková raznice je nástroj, ze kterého vystupují nože "naohýbané" do tvaru požadované tiskoviny. Mezi tento nůž a protitlakovou podložku se vloží potištěný materiál a tlakem se daný tvar vysekne.

Raznice má pevný tvar určený osazenými noži a prakticky do ní nelze zasahovat (měnit tvar výsledného vyseklého výrobku). Vyjímkou je možnost doplnění různých drobných částí, např. pro děrování apod. Pro každý nepravidelný polygrafický výrobek tak musí vzniknout samostatná raznice.

Jsou tiskoviny, pro které jsou již hotové raznice k dispozici a naši grafiku tak pasujeme na již existující vzory. Jedná se zejména o desky s chlopněmi, případně jednoduché geometrické tvary - např. kolečka.

Druhy výsekových raznic

1/ raznice pro plochý výsek - většinou následuje po potisku archů pomocí ofsetového tisku.

Raznice vznikne tak, že se (čím dál častěji) pomocí laseru vyřízne do překližkové desky požadovaný tvar a do něho se osadí nože:

a/ výsekové - ostré nože pro proseknutí papíru

b/ rýhovací (bigovací) - pro vyznačení ohybů - např. hřbety

c/ perforovací - pro případnou perforaci

cartier replica

Cena plošné raznice se pohybuje od několika set Kč (malé razničky pro drobné motivy) až po několik tisíc Kč (složité skládačky a krabice). Cenovou jednotkou bývá 1 délkový metr nože. Podle množství (délky) spotřebovaného nože se určí celková cena.

2/ raznice pro rotační výsek

Rolex Air King Replica Tato raznice se používá ve flexotisku pro výsek samolepicích materiálů v roli, jako jsou etikety na nápoje, potraviny, spotřební zboží apod. Materiál je na roli navinut v celých pásech. Motiv (etiketa) se v pravidelných intervalech za sebou na pásu opakuje. Tento pás následně po tisku prochází pod rotačním výsekovým válcem, který ve stejných odstupech jako etikety z pásu vysekává příslušný tvar.