Perforace

Perforace se používá nejčastěji pro zajištění možnosti odtržení části tiskoviny - vstupenek, formulářů, letáků (odpovědní kupony) apod.

Při perforaci dochází k narušení papíru v daném místě tak, aby mohlo dojít k odtržení jeho části.

Technologie perforace

1/ Perforace jednoduchým pákovým strojem

Používá se pro malé náklady (desítky až stovky kusů) s jednou perforační linkou. Používá se stejných strojů jako při rýhování, pouze se oblý plný "bigovací" nůž vymění za přerušovaný ostrý perforační nůž.

2/ Perforace replica orologi siti affidabiliofsetovém stroji při tisku

Do tiskového stroje je možno podobně jako u číslování přichytit ocelové díly (kolečka, resp. perforační nože), které nám umožní perforovat jak v podélném, tak příčném směru. Tato perforace má omezené možnosti a její technologická příprava je poměrně složitá.

3/ Použití perforovacích strojů

Speciální perforovací stroje (umí často i rýhovat a číslovat). Mají většinou výměnný perforovací nástroj, který umožní různé druhy perforace

4/ Použití technologie výseku

Pro složitější perforaci (ve více směrech, kolmé imitazioni borse firmate na sebe apod.) je optimální použít výsekového stroje a perforovací raznice. Do dřevěné podložky raznice osadíme perforovací ocelové nože. Poté pomocí výsekové technologie protlačíme perforovací nože tlakem skrz tiskový arch.

Eurotrikots.De: Kaufen Fussball Trikots Günstig China Online Shop Deutschland